מחלקת רגולציה

לאחר יצירת הפורמולה הסופית לשביעות רצונו של בעל המותג, החברה מתחילה בתהליך הרישום הרגולטורי על מנת להבטיח את שיווק המוצר על פי התקנים של מדינות היעד. התהליך כולל איסוף כל המסמכים הנדרשים להכנת תיק המוצר (PIF), רישום המוצר על פי דרישות משרד הבריאות והתקנים הרגולטוריים בחו"ל, איחוד כל המידע הנדרש להכנת תווית תקנית למוצר ולבסוף, הפקת הרישיון. כחלק מהכנת תיק המוצר, החברה עורכת בדיקות מעבדה חיצוניות לכל מרכיבי המוצר בהתאם לפורמולה, הערכת בטיחות וקיבעת אזהרות על מנת להבטיח שימוש בטוח במוצר.